صفحه اصلی / آزمون تیپ های یادگیری کودک

آزمون تیپ های یادگیری کودکان

کودکان و بزرگسالان دارای تیپ های یادگیری متفاوتی هستند، که بعضا ما از آنها بی خبریم، خیلی از اوقات نیز با آن مدل های یادگیری مقابله میکنیم. در این آزمون که در بخش آزمون ها در سایت بازی بین وجود دارد میتوانید تیپ یادگیری کودک خود را با انجام این تست دریابید و مبتنی بر آن آموزش های لازم را در اختیار آنها قرار دهید، توجه داشته باشید که اسباب بازی ها نیز می‌توانند به یادگیری هر چه بهتر هر کدام از تیپ های یادگیری کمک قابل توجه ای کند.