7 حسی که به هنگام پا گذاشتن ناگهانی بر روی لگو تجربه می کنید

تا به الان همه ما لحظه هایی را تجربه کرده ایم که ناخواسته پایمان بر روی یک قطعه لگو رفته و حس بسیار عجیب و دردناکی را دریافت کرده ایم، حالا در این مقاله می خواهیم به تحلیل مراحل حسی مرتبط با این اتفاق ناگهانی بپردازیم. 1-شکه شدن ناگهان یک درد بسیار سوزناکی را در پای خود احساس می کنید و تعجب می کنید از آنکه چه چیزی می تواند