ارزش ها و آرمان های تولیدکننده:

یکی از چالش های افرادی که میخواهند وارد بازار کار شوند و یا کسب و کاری برای خود راه بیندازند فقر مهارتی است، یکی از آرمان های شرکت مهارت افزا (SkillUp) تربیت نیروی انسانی کارآمد برای کشور است از اینرو سعی کرده است با طراحی اسباب بازی و دوره های آموزشی میتنی بر مدل آموزشی استیم (STEAM) مواردی که مربوط به علم، فناوری، مهندسی، هنر وریاضیات است را با ابزار بازی به کودکان این سرزمین آموزش دهد، این مدل تلفیقی سبب میشود که کودکان چرایی یادگیری آموزه ها را درک کنند و اشتیاق آنها به علم و فناوری زیاد شود.

سال تاسیس: 1393

گستردگی فروش داخلی: فروشگاه های اسباب بازی معروف و معتبر تهران و شهرهای تبریز، مشهد، شیراز، اصفهان و قم است.

گستردگی فروش خارجی: لبنان و عراق

افتخارات: بهترین اسباب بازی آموزشی سال 94

استانداردها: دفتر تکنولوژی های آموزشی آموزش و پرورش و شورای نظارت بر اسباب بازی

مبدا تولیدکننده (شهر): تهران

هیچ محصولی یافت نشد.