اسباب بازی های داغ تابستان 99

تابستان با توجه به تعطیلی مدارس همواره فرصت خوبی برای کلاس های فوق برنامه، بازی های بیرون از خانه و گشت وگذار سرگرمی بوده و هست. اما تابستان امسال با همه تابستان های قبل یه فرقی داره و اون هم وجود کروناست. با توجه به وجود این ویروس احتمالا کلاس های مختلف تشکیل نخواهند شد و بیرون رفتن و گشت و گذار ها هم محدود خواهد بود. خب پس تو