لیست قیمت تولیدی اسباب بازی مهارت افزا

برای مشاهده کامل، کد کوتاه را در یک صفحه قرار دهید.

Showing 1 - 11 out of 11

Page 1 out of 1

برند تصویر محصول شناسه SKU قیمت در کارتن تعداد خرید
glider3
اسباب بازی گلایدر اسپیریت 1 مهارت افزا
هواپیما ساختنی جذاب برای افزایش تمرکز و هوش دیداری
0101
99,000 تومان
اسباب بازی نی سازه مهارت افزا
نی سازه ساختنی جذاب برای افزایش تمرکز و خلاقیت
0105
140,000 تومان
دژکوب مهارت افزا 5
اسباب بازی منجنیق + دژکوب مهارت افزا
اسباب بازی چوبی ساختنی باحال برای تقویت دقت و تمرکز
0121
99,000 تومان
های الکترومغناطیس 0108 7 مهارت افزا 1
اسباب بازی آموزشی الکترو مغناطیس مهارت افزا
کیت آموزشی جالب موثر در یادگیری مسائل الکترومغناطیسی و الکتریکی
0108
تومان
0109 تکنیک 9 مهارت افزا 1
اسباب بازی تکنیک مهارت افزا
کیت ساختنی جذاب برای افزایش دقت و تمرکز و خلاقیت
0109
499,000 تومان
0110 پهلوان تعادل 4 مهارت افزا
اسباب بازی پهلوان تعادل مهارت افزا
بازی تعادلی جالب برای افزایش دقت و تمرکز
0110
29,000 تومان
0111 گلایدر 2 5 مهارت افزا
اسباب بازی گلایدر اسپیریت 2 مهارت افزا
هواپیما ساختنی جذاب برای افزایش تمرکز و هوش دیداری
0111
99,000 تومان
0112 ربات بازو هیدرولیک 8 مهارت افزا
اسباب بازی ربات بازو هیدرولیک مهارت افزا
ساختنی چوبی جالب برای افزایش دقت و تمرکز
0112
289,000 تومان
1017 کیت رباتیک 6 مهارت افزا
اسباب بازی کیت رباتیک مهارت افزا
کیت رباتیک جذاب برای افزایش توانایی فنی و مهندسی
0117
589,000 تومان
0107 منجنیق 3 مهارت افزا
اسباب بازی منجنیق مهارت افزا
اسباب بازی چوبی ساختنی باحال برای تقویت دقت و تمرکز
0107
75,000 تومان
0126
499,000 تومان