اسباب بازی شادیجو

ارزش ها و آرمان های تولیدکننده:

مرجع جستجو و فروش انواع اسباب بازی و بازی های فکری تولید ایران

سال تاسیس: 1393

گستردگی فروش داخلی: تمام شهرها

گستردگی فروش خارجی: آذربایجان – عراق – افقانستان

استانداردها: شورای نظارت بر اسباب بازی

مبدا تولیدکننده (شهر): تهران